Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti   Skutečnost, že byla soudem nebo soudním exekutorem nařízena exekuce nemovitého majetku, zásadním způsobem omezuje práva vlastníka k nemovitosti. Od chvíle, kdy je vlastníku nemovitosti doručeno usnesení o nařízení exekuce, nemůže vlastník s nemovitostí bez souhlasu exekutora jakkoli nakládat. Nařízení o exekuci, které si z jakéhokoli důvodu nepřevezmete, se...

Pokračovat na Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti


Chci pomoci s řešením exekuce nemovitosti

Kontaktní údaje

Jméno: Přijmení:
Ulice: č.p.:
PSČ: Město:
Okres:
E-mail: Telefon:

Popište nemovitost:

Lokalita:

Požadovaná cena:
Foto 1:   (ve formátu .jpg)
Foto 2:   (ve formátu .jpg)
Foto 3:   (ve formátu .jpg)

Nabídněte nemovitost k výkupu za hotové, ihned

Kontaktní údaje

Jméno: Přijmení:
Ulice: č.p.:
PSČ: Město:
Okres:
E-mail: Telefon:

Popište nabízenou nemovitost:

Adresa nemovitosti:

Požadovaná cena:
Foto 1:   (ve formátu .jpg)
Foto 2:   (ve formátu .jpg)
Foto 3:   (ve formátu .jpg)
  • Výkup komerčních nemovitostí - dokumenty - nabývací titul - tj. listinu, kterou jste získali vlastnické právo k objektu (např. kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí soudu ve věci dědického řízení atd.) nájemní smlouvy uzavřené s případnými nájemníky výpis z katastru nemovitostí výňatek z katastrální mapy kolaudační...
  • Výkup pozemků - dokumenty - nabývací titul - tj. listinu, kterou jste získali vlastnické právo k pozemku (např. kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí soudu ve věci dědického řízení atd.) kolaudační rozhodnutí výkres vedení inženýrských sítí výpis z katastru nemovitostí výňatek z katastrální mapy pokud...
  • Výkup domů - dokumenty - nabývací titul - tj. listinu, kterou jste získali vlastnické právo k domu (např. kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí soudu ve věci dědického řízení atd.) výpis z katastru nemovitostí (v případě bytové jednotky výpis k bytu i k celému domu) výňatek z katastrální m...
  • Výkup bytů - dokumenty -   výňatek z katastrální mapy nákres půdorysu bytu nabývací titul - tj. listinu, kterou jste získali vlastnické právo k bytu (např. kupní smlouva, smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky, darovací smlouva, rozhodnutí soudu ve věci dědického řízení atd.) výpis z katastru nemovitostí...

Další články

V oboru reality jsme díky dlouhodobím zkušenostem skutečnými odborníky. Nákup, prodej, pronájem bytu, rychle a výhodně. Potřebujete-li pomoci jsme zde pro vás každý pracovní den. Zažádejte si o výkup nemovitosti za hotové ještě dnes!

Kontakt: info@exekucni-prikaz-k-prodeji-nemovitosti.cz
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti


Potřebuji pomoci s řešením exekuce na nemovitosti v okrese:
Volejte, smskujte, prozvánějte. Pomůžeme! 736 624 307