Volejte, smskujte, prozvánějte. Pomůžeme!

736 624 307

V oboru reality jsme díky dlouhodobím zkušenostem skutečnými odborníky. Nákup, prodej, pronájem bytu, rychle a výhodně. Potřebujete-li pomoci jsme zde pro vás každý pracovní den.  Zažádejte si o výkup nemovitosti za hotové ještě dnes!Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

 

Skutečnost, že byla soudem nebo soudním exekutorem nařízena exekuce nemovitého majetku, zásadním způsobem omezuje práva vlastníka k nemovitosti. Od chvíle, kdy je vlastníku nemovitosti doručeno usnesení o nařízení exekuce, nemůže vlastník s nemovitostí bez souhlasu exekutora jakkoli nakládat. Nařízení o exekuci, které si z jakéhokoli důvodu nepřevezmete, se podle zákona považuje za doručené po uplynutí deseti dnů ode dne uložení zásilky na poště. Jakékoli právní úkony, které by se vám s nemovitostí v exekuci podařilo provést bez souhlasu exekutora, jsou právně neplatné. Nařízené exekuci se tedy prakticky nelze vyhnout.

 

Jakmile je jednou nařízena exekuce nemovitosti, vše je nadále již v rukou exekutora, který veškeré úkony směřuje k realizaci dražby nemovitosti. Exekutor jmenuje soudního znalce, který nemovitost ocení. Zpravidla se cena stanoví při dolní hranici cenového rozpětí obvyklého pro danou lokalitu a v daném čase. Z této částky pak exekutor vychází při stanovení nejnižšího podání, tedy vyvolávací ceny. Vyvolávací cena se podle zákona stanoví jako dvě třetiny ceny zjištěné soudním znalcem. V případě, že se nemovitost nepodaří vydražit za tuto cenu, je pro druhé kolo dražby vyvolávací cena stanovena na úrovni jedné třetiny odhadní ceny.

 

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti - podrobně

 

 

Exekuční příkaz je rozhodnutí soudního exekutora, které je vydáno na základě soudem nařízené exekuce. Na základě exekučního příkazu k prodeji nemovitosti je pak vyhlášena nedobrovolná dražba nemovitosti. Proti exekučnímu příkazu není možno podat opravný prostředek (odvolání).

 

Exekuční příkaz musí obsahovat tyto náležitosti:

 

  • označení exekučního soudu
  • označení exekutora
  • písemnou dohodu
  • závěrečný výrok
  • poučení o odvolání
  • datum a místo vydání
  • podpis exekutora

 

Exekuční příkaz musí být doručen do vlastních rukou účastníků exekučního řízení. Pokud si exekuční příkaz nepřevezmete, považuje se přesto za doručený, dle správního řádu.

 

 

Pokud jste dostali exekuční příkaz k prodeji vaší nemovitosti, nečekejte, až vaši nemovitost prodá exekutor v nedobrovolné dražbě. Obraťte se na nás a my vám pomůžeme vyřešit váš problém co nejefektivněji. Kontaktujte nás vyplněním formuláře, telefonicky nebo sms-kou.

 

 

Více článků z kategorieKontakt: info@exekucni-prikaz-k-prodeji-nemovitosti.cz

Potřebuji pomoci s řešením exekuce na nemovitosti v okrese:
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti